Какво се прави след инцидент при „Гражданска отговорност”?

Пътните произшествия са много неприятни явления. Те са свързани с големи количества стрес, който понякога ни пречи да реагираме правилно. Има някои неща, които трябва да се направят при настъпването на застрахователното събитие по застраховка „Гражданска отговорност”.

Същността на полицата

На първо място, трябва да се отбележи за кои са страните по застраховка „Гражданска отговорност”. Застрахователният договор се сключва между двете страни. Това е лицето, което има застрахователен интерес, от другата страна стои застрахователната компания. Най-общо казано те се уговарят, че потребителят ще им плати определена сума. В нейна замяна застрахователната компания поема отговорността при настъпване на инцидент на пътя да обезпечи пострадалите трети страни. Естествено застрахователната компания се наема да направи това при някои условия и изключения. Те са разписани подробно в полицата по „Гражданска отговорност”. Едно от тези условия е шофьорът да не е употребявал алкохол преди настъпването на инцидента. При това положение застрахователната компания няма да изпълнява претенции по застраховката „Гражданска отговорност”.

Полицата по застраховка „Гражданска отговорност” предвижда да покрие както материални, така и нематериални щети, възникнали за третата страна. Изключително важно е и да се отбележи и фактът, че те се покриват от застрахователната компания само в рамките на покритието, предвидено по „Гражданска отговорност”. В случай, че щетите надминават тази сума, може да се наложи виновното лице да допълни разликата.

Кой има право на претенции по „Гражданска отговорност”?

Претенции по застраховка „Гражданска отговорност” могат да заявят единствено третите лица, които са участвали в пътния инцидент. Това е изцяло тяхно решение, дали да подадат подобно заявление, тъй като то няма задължителен характер.

Застрахованото лице също има своите задължения в такива ситуации. Той или тя са задължени да уведомят компанията, в която е сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяка ситуация, в която към тях може да бъде предявена претенция.

Какви са сроковете?

Застрахованите лица са поставени и под строги изисквания за спазване на срокове. Всички те са разписани в застраховка „Гражданска отговорност”. Ползвателят на полицата е длъжен да уведоми застрахователната компания за възможно предявяване на претенции към тях в седемдневен срок от настъпването на инцидента.

Как се прави това?

В случай, че застрахованото лице е попаднало в инцидент и вината е негова, трябва да се уведоми компанията за възникване на претенции. Застрахованото лице трябва да представи документ, който в повечето случаи се нарича „Доклад до застрахователя”. Стандартизираната бланка понякога може да се намери на гърба на двустранен констативен протокол, ако такъв е бил попълнен. Естествено може и да е отделен екземпляр. Той може да се намери навсякъде в интернет и може да се принтира.

Попълването му никак не е сложна задача, но може да отнеме време. Този уведомителен документ по „Гражданска отговорност” е доста подробен и съдържа наистина доста въпроси. В интернет могат да се намерят и примери с попълнени подобни бланки, които могат да помогнат да се ориентирате.

От друга страна, лицето със застраховка „Гражданска отговорност” трябва да даде възможно най-подробните детайли, за да улесни работата на застрахователната компания. На този етап това е уведомяване, че може да възникне претенция по полицата по „Гражданска отговорност”. Пострадалото лице може да избере да не предявява претенциите си.

Посетете http://ezastrahovane.bg за най-добрият калкулатор Гражданска отговорност онлайн.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment