Home » Author ancoragente Page
Автор: ancoragente

Публикувани статии: 1

Всички статии от този автор

Подреди по:

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С КРЕДИТИ

August 10, 2017 | Публикувани в Наука

Центърът за обучения „АКАДЕМИЯ” вече стартира организирането на обучения по 21 одобрени от МОН програми. Всяка от тях е обвързана с получаването на един кредит. Програмите са за директори, учители, педагогически съветници, психолози, корепетитори, хореографи, възпитатели. Обученията дават допълнителни знания и умения за оказване на първа помощ, справяне с агресията, училищно самоуправление, разрешаване на конфликти, …