ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИКА

Предлагаме ви няколко принципа, за да можете по-лесно да усвоите и затвърдите познанията си по даден език или най-често изучавания английски език.

Говорете винаги на глас. За да може да усвоите по-лесно интонацията, трябва да се чувате. Говорейки на глас, вие обучавате мозъка си да реагира на новия модел, които му поднасяте. Доказано е, че традиционните мълчаливи методи за изучаване на език, не само са неефективни, но и не помагат с нищо да се развивате.

Мислете на езика, на които учите. Научете паметта си. Обучението осланящо се на граматиката е насочено към когнитивното учене и изключва проприоцептивното сетиво. Когнитивното обучение има водеща роля в процеса на учене на език. Създаване на реч изисква мозъка да бъде активно включен в цялостното оформление на синтаксиса. Колкото по-активно се включва той, толкова по-ефективен става процеса на самото обучение. Когато учите за първи път ново упражнение, трябва да използвате писмения текст. След това повторете упражнението два, три пъти и затворете текста, за да направите упражнението, чрез силата на паметта, докато слушате и записите. Докато четете текста мозъка ви не мисли, а чрез упражненията го карате да прави именно това. Включете мозъка си да функционира с пълни обороти.

Колкото повече говорите на глас, толкова по-бързо ще става усвояването на дадения език. Проприоцептивното обучение не е своевременно и мигновено. То изисква повторения, за да изгради нови модели в мозъка. Говорейки на майчиния си език, вие несъзнателно движите устните и гласните струни. По друг начин обаче стои този въпрос, когато съзнателно изричате непозната дума. Има звуци, които относително по-лесно възприемаме и възпроизвеждаме от други. Идеята е с повторенията да се достигне този баланс, при които еднакво добре ще звучите и в двата случая говорейки например на английски, но с американец или с англичанин. В зависимост от степента на съвършенство и усвояване на дадения език ще изисквате хиляди ако не и десетки хиляди повторения. Ето, защо, колкото повече повтаряния имате, толкова по-близо ще сте до искания финал и съвършенство.

Не допускайте грешки в усвояването на езика. Ако повтаряте многократно дадена фраза или израз, но не сте я усвоили качествено, вие допринасяте все повече за нейното не добро запечатване в съзнанието ви.

Ако търсите къде да запишете курсове по английски език разгледайте посочения линк.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment