Препарати за почистване

Препарати за почистване

Едни от основните виновници и вредители при освежителите  са гликолните етери с етиленова база както и терпените. Тези  етери са доста токсични, при терпените се получават и отровни съединения при свързването им  с озона. Всеки използва освежители в своят дом, но трябва да четаи да внимава за въздуха понеже най-често се свързват с азотният  диоксид и парадихлоробензен. На пазара вече има идеалните продuки , които са безвредни дори могат да ви направят доставка на препарати и по домовете,което спестява доста време.

Друго,което трябвa да следите е  съставката която се отделя и от блокчетата за тоалетната чиния, която  вреди на дробовете, но не всички имат подобна съдържаемост.  Трябвa да се внимава  за продукти, които са  с аромат на бор и лимон, понеже  химикалите,  използващи  за получаването на точно  тези аромати, може да  реагират с озона във въздуха и да формират ултрафини частици и формалдехид, които  да попаднат в дробовете. Има и много натурални ароматизатори, които не вредят по този начин.

Всеки знае, че домашният прах е много вреден, както и препаратите, с които се борим против него. Внимателно подбирайте своите, за да сте сигурно, че недопринасяте допълнително за замърсяването. Важно е и много ще си помогнете ако проверите комина на камината, за да сте сигурно, че вредните частици веднага ще излизат на вън.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment