Повече за пожарогасителя

За възникване на всеки пожар са нужни три основни компонента – топлина, кислород и гориво. За да упеете да потушите какъвто и да е пожар е нужно да прекъснете поне  1 от въздействащите помежду си елементи.

За да ограничите достъпа на кислород до пожара за бързото му загасяне можете да ползвате пясък, сода, сол или друг не лесно запалим материал. Ако пожарът е сравнително малък можете да го загасите „задушавайки го“ с тежко одеало.

Пожарогасителите са здрави метални цилиндри, пълни с вода или инертен материал. Когато натиснете лост в горната част на цилиндъра, материалът се изхвърля с високо налягане. За да използвате пожарогасителя, трябва да извадите безопасната игла в най-горната част и да натиснете лоста.пожарогасители

Пожарогасителите имат на корпуса си стикер с маркировка означаваща за потушаване на какъв тип пожари е предназначен съответния пожарогасител.

Клас А пожарогасители са предназначени за потушаване на пожарите от “обикновените запалими” като дърво, пластмаса или хартия. Клас Б пожарогасители са ефективни при загасяне на силно запалими течности като бензин или грес. Клас C пожарогасител е препоръчително да ползвате за загасяне на електрически пожари.

Пожарогасители, които са маркирани с А, Б и С, можете да ползвате за борба с всякакъв тип пожари. Клас D пожарогасители са предназначени за загасяне на горящ метал.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment