Да подсигурим дейността на нашата сватбена агенция

Всяка сватбена агенция си поставя за цел да организира радостното събитие по начин, по който то ще се превърне в незабравим спомен. Когато се говори за наемане на агенция, без значение каква, или изпълнител на поръчка, винаги се отделя внимание на защитата на клиента и опасността от това да попадне на измамници. Но както потребителите, които използват дадена услуга трябва да бъдат защитени, така и лицата, които предоставят съответната услуга трябва да бъдат поставени под закрила от нелоялни клиенти.

Сватбените агенти, които са се сблъсквали с твърде капризни булки знаят от какво значение е навреме сключения договор между агенцията и младоженците. Най – общо казано, договорът за наемане на сватбена агенция включва обяснение в детайли на всяка услуга, която се предлага. Документът дава разяснение за периода от време, през което агенцията ще предоставя своите услуги, както и размера на заплащането, което ще получи. След създаването и подписването от двете страни, клиентът не би имал право на никакви възражения след приключването на отношенията. Всеки договор, който се сключва от агенция е строго индивидуален. Не се препоръчва да се взаимстват предоставени образци от интернет или от други сватбени агенции. Всеки един сватбен договор трябва да включва следните точки – дата, на която е изготвен документа, името на агенцията, както телефон и адрес за връзка, името на лицето, което сключва договора ( понякога агенцията се наема от родители или приятели на младоженците ), имената на младоженците, ден, място и час на венчавката и условия за извършване на заплащането на услугите. Сватбените агенти имат правото да включат допълнителни условия. Ако междувременно, булката е наела други професионални организатори, агенцията има право да знае за това, както и да организира работата си заедно с тях. В договора трябва да има упоменат срок, през който клиентите трябва да внесат известна сума пари. Цялото заплащане се извършва след приключването на поетия ангажимент. Задължително, в договора трябва да има отделено място за подпис на представителя на агенцията и подпис на клиента. Прието е агентът от сватбена агенция да подпише след полагането на подписа на клиента.

Наемането на сватбена агенция е риск както за младоженците, така и за самата агенция. В света на договорните отношения се казва, че фирмата няма клиент докато не се сдобие с подписан и подпечатан договор.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment